Raadsverslagen De Ronde Venen

Fem verslaat al vele jaren de gemeenteraad vergaderingen van De Ronde Venen. Hier kunt u de verslagen lezen:

Raadsvergadering 23 februari 2023 gemeentehuis Mijdrecht

Mijdrecht – Voorafgaand aan de raadsvergadering werd Stijn Verlaan geïnstalleerd als fractieassistent van D66. Hij legde daarvoor de eed af bij burgemeester Maarten Divendal.

Tijdens de raadsvergadering op 23 februari 2023 is de startnotitie Beleidsplan maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen van de gemeente De Ronde Venen vastgesteld.

De startnotitie laat zien hoe het beleidsplan wordt opgebouwd en welke uitwerkingen nog nodig zijn om besluiten te kunnen nemen. Het beleidsplan ondersteunt de besluiten die nodig zijn voor het optimaal inzetten van maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen voor het bieden van mogelijkheden voor inwoners voor het gebruik van de dorpshuizen.

Door LEFdrv was een amendement ingediend om de tekst van de startnotitie te wijzigen. De partij wilde de raad niet in laten stemmen met de startnotitie, maar deze wijzigen in ‘het kennis nemen’ van de startnotitie. Mat de stemmen van D66 tegen werd het amendement door de raad aangenomen. Daarna werd het raadsvoorstel Startnotitie Maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen unaniem door de raad aangenomen.

In de besluitnemende raadsvergadering werden naast de akkoordstukken ook aangenomen de raadsvoorstellen begrotingswijziging 2023-1 van de GGD Utrecht, het raadsvoorstel bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied West, met daarbij een unaniem aangenomen amendement grondgebondenheid bij uitbreiding agrarisch bouwvlak. Een tweede amendement betrof de reeds aanwezige 2e bedrijfswoning. Deze zou de mogelijkheid kunnen krijgen om als plattelandswoning aangemerkt te worden. Met dit amendement werd dit voorkomen. Het raadsvoorstel bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied West werd unaniem aangenomen.