Raadsverslag DRV 22 april 2021

Kansen voor woningbouw in Mijdrecht, raad neemt plannen aan

Mijdrecht – Een eerste stap is gezet tijdens de digitale raadsvergadering van 22 april 2021 om woningbouw mogelijk te maken op twee locaties in Mijdrecht. In deze digitale raadsvergadering kwam het voorstel aan de orde om op de locatie van voormalig partycentrum De Meijert woningen te bouwen. Om voldoende ruimte te creëren voor dit doel hebben twee naastgelegen tennisverenigingen een intentieverklaring getekend om samen verder te gaan op een park. Het vrijkomende tennispark kan dan bij de woningbouwlocatie worden gevoegd. Tijdens de besluitnemende vergadering op maandag 26 april werd het raadsvoorstel met de stemmen van Ronde Venen Belang tegen aangenomen. Op de locatie van de Hoflandschool worden de oude Hoflandscholen gesloopt en wordt een nieuw schoolgebouw neergezet. Op de vrijkomende ruimte kunnen dan woningen worden gebouwd. Het raadsvoorstel om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van dit project. Moeite hadden de raadsfracties met het gestegen bedrag wat nodig is voor de ontwikkeling van het schoolgebouw. Een motie van CU/SGP en RVB om een plafond van maximaal 6 miljoen Euro vast te leggen werd niet aangenomen. Het raadsvoorstel van het college werd daarna unaniem aangenomen door de raad.