Raadsverslag DRV 16 december 2021

Voorstel Belasting – en heffingsverordeningen 2022 aangenomen

Mijdrecht – Een motie van treurnis en afkeuring van CU/SGP en mede ondertekend door Ronde Venen Belang en Seniorenpartij over de wijze van indienen van het raadsvoorstel Belasting – en heffingsverordeningen 2022 zorgde voor wat vuurwerk in de Teams raadsvergadering. De heer Stam (CU/SGP) kon zich niet voorstellen dat dit raadsvoorstel wederom zoveel fouten moest bevatten en dat na diverse malen de fouten te hebben aangegeven, deze fouten bleven bestaan. Meerdere raadsleden hadden fouten ontdekt in de diverse heffing – en belastingverordeningen. In de discussies over dit agendapunt was het duidelijk zichtbaar dat er verkiezingen op komst zijn. Zelfs een splitsing van de motie in twee delen kon de fracties niet overhalen om voor te stemmen. In de stemming tijdens de besluitnemende vergadering werd het raadsvoorstel Belasting – en heffingsverordeningen 2022, met de stemmen van Ronde Venen Belang tegen, aangenomen door de raad. De beide moties hierover werden met de stemmen van de collegepartijen CDA, VVD en D66 tegen verworpen.

Afscheid Martin de Graaf

Aan het einde van de besluitnemende raadsvergadering werd stil gestaan bij het afscheid van griffier Martin de Graaf per 31 december 2021. Nadat via Teams het glas was geheven op het afscheid van Martin de Graaf werd door Jan Rouwenhorst stilgestaan bij de 11 jaar dat Martin de Graaf griffier was van de gemeenteraad. Ernst Scheurs, als vice voorzitter van de raad, stond stil bij de pioniersjaren dat de griffie werd opgebouwd. Hij dankte Martin voor de prima wijze, waarop de raad werd voorzien van de benodigde informatie. Burgemeester Maarten Divendal tenslotte sprak zijn dank en waardering uit voor de jaren dat hij met Martin de Graaf mocht samenwerken. Hij wenste Martin en en zijn vrouw nog vele jaren in gezondheid toe.

Martin de Graaf