Snelste besluit nemende raadsvergadering ooit

De besluit nemende vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen werd, zoals gebruikelijk in deze tijd, digitaal gehouden op 8 maart. Op de agenda stonden dit keer alleen akkoordstukken, die een formele bekrachtiging nodig hadden van de fracties. In minder dan 7 minuten werden de agendapunten door burgemeester Divendal voorgelezen en afgehamerd als zijnde een akkoordstuk. Tijdens de digitale mening vormende raadsvergadering van 4 maart was het enige agendapunt wat behandeld moest worden, het raadsvoorstel omtrent de toekomstige samenwerking in de recreatieschappen. Dit voorstel werd na een korte discussie door alle fracties als akkoordstuk voor de besluit nemende vergadering bestempeld. Een interpellatiedebat over teruggave groene leges, ingediend door Ronde Venen Belang, werd na een korte schorsing teruggenomen door de fractie. Behandeling ervan zal plaatshebben in de politieke commissievergadering.