Raadsverslag 6 oktober 2022

Nieuw raadslid en fractieassistent benoemd.

Ruimtelijke kaders voor woningbouwprojecten vastgesteld in vergadering op 6 oktober 2022

 

Mijdrecht – Als gevolg van het aftreden van de heer Rein Kroon (CDA), werd in de vergadering als nieuw raadslid de heer C.W Brouwer benoemd.

 

Burgemeester Divendal & Rein Kroon
De heer Brouwer & Burgemeester Divendal

 

 

 

 

 

 

 

Als fractie assistent van de Seniorenpartij werd de heer Geijtenbeek benoemd.

de heer Geijtenbeek & burgemeester Divendal

De ruimtelijke kaders voor drie nieuwbouwprojecten werden door de raad vastgesteld. Het gaat hierbij om drie projecten; 203 woningen in het project De Meijert in Mijdrecht met minimaal 30% sociale huur- en 15% middeldure huur/goedkope koopwoningen gebouwd.In het project  Het Oosterland in Mijdrecht gaat het om circa 755 woningen, waarvan minimaal 227 sociale huurwoningen en circa 115 middeldure huurwoningen of goedkope koopwoningen zijn.  In het project De Maricken II gaat het om de bouw van 600 tot 650 woningen, waarvan 30% sociale huur (circa 186 woningen), 15% middeldure huur/koop en 5% betaalbare koopwoningen (in totaal circa 124 woningen). In de besluitnemende raadsvergadering werd een motie Doelgroepen verworpen en een motie voor meer goedkope koopwoningen verworpen. Het ruimtelijk kader van het plan De Meijert werd aangenomen. Het ruimtelijk kader van plan Tuinderslaan/Oosterland werd aangenomen. Het ruimtelijk kader Maricken II werd eveneens aangenomen, nadat de motie voor de bouw van meer goedkope koopwoningen in dit plan werd verworpen.