Raadsverslag 30 juni 2022

Eerste bestuursrapportage 2022 aangenomen dor nieuwe gemeenteraad, alsmede een motie omtrent het stikstofbeleid

Mijdrecht – Tijdens de inspraakronde voor inwoners van De Ronde Venen sprak mevrouw Femke Hak uit het Gein in Abcoude in. Duidelijk geëmotioneerd deed zij het verhaal van 17 boerenfamilies uit het Gein, waarvan sommige families al 124 jaar het boerenbedrijf uitoefenden. De huidige situatie met betrekking tot het stikstofbeleid laten ook hun sporen na bij de boeren in De Ronde Venen. Zoals ze zei dat boeren ontzettend belangrijk zijn voor het veenweidegebied en nu moeten zien dat regeltjes in achterkamers worden bedacht en over de heg worden gekieperd. De boeren in het Gein voelen zich daarbij persoonlijk gekleineerd door de overheid.

Als plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad is benoemd mevrouw L. van Harmelen. Mevr. van Harmelen heeft een interne sollicitatie procedure doorlopen en is als meest geschikte kandidaat door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad voorgesteld.

De eerste bestuursrapportage 2022 werd unaniem aangenomen door de raad. De CU/SGP fractie vond het jammer dat het niet was gelukt om de gevolgen van de mei circulaire van de Rijksoverheid in de bestuursrapportage te verwerken.

Een motie over het stikstof probleem, ingediend door CDA, RVB, CU/SGP en VVD en gesteund door de raadsleden de Korte en Borgstede, draagt het college van De Ronde Venen op om op korte termijn het initiatief te nemen om te komen tot overleg met de lokale agrarische ondernemers om een goed inzicht te krijgen in hoe de betreffende ondernemer zijn/haar lokale situatie tot de stikstof problematiek ervaart en in de toekomst voorziet en bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op het ontwikkelen van doeltreffend en gedragen beleid om tot de beoogde doelstelling te komen, waarbij iedere sector evenredig bijdraagt aan de gestelde doelstelling.