Raadsverslag 30 januari 2020

Nieuwe kinderburgemeesters en Veenergie.nu ontvankelijk verklaard

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering op 30 januari zijn de nieuwe kinderburgemeesters Lucas Koorn en Sanne Wigt benoemd door burgemeester Maarten Divendal. Lucas en Sanne legden de ambtseed af en kregen de ambtsketen omgehangen door de afscheid nemende kinderburgemeesters Dorinthe van de Kraats en Fabriz Kalse. Dorinthe en Fabriz ontvingen als dank voor het soms wel veeleisende werk een mooie actiefoto, genomen tijdens hun werkzaamheden. De ontwikkeling van de woonwijk De Maricken op de grens van Mijdrecht en Wilnis is in volle gang. Bij het opstellen van het bestemmingsplan voor Fase I van De Maricken, is uitgegaan van twee ontsluitingswegen voor auto’s voor De Maricken, een ontsluiting via een rotonde in de Mijdrechtse Dwarsweg en een ontsluiting via de Wethouder Van Damlaan naar Wilnis. De rotonde is inmiddels gereed en de ontsluiting via de Wethouder van Damlaan wordt binnenkort aangelegd. Het aantal ontsluitingen van de Maricken is echter aan de lage kant. Om te komen tot een evenwichtige spreiding is onderzocht wat er mogelijk is. Het openstellen van De Veenman voor autoverkeer is een logische optie. De verbinding tussen De Veenman en De Mandenmaker is momenteel alleen geopend voor voetgangers en fietsers en dus niet voor auto’s. Hoewel de Seniorenpartij, PvdA/GL, CU/SGP tegenstemden met als argument dat het plan niet goed was onderbouwd, werd het raadsvoorstel wel aangenomen. Het burgerinitiatief Veenergie.nu, een burgerinitiatief voor op coöperatieve basis aanleg en exploitatie van een zonnepanelenveld te Vinkeveen teneinde bij te dragen aan de energietransitie en uitstoot CO2 en stikstof in onze gemeente te beperken, is door de gemeenteraad unaniem ontvankelijk verklaard. Dit heeft tot gevolg dat het burgerinitiatief als raadsvoorstel  tijdens de raadsvergadering van maart zal worden behandeld. Hoewel er bij verschillende fracties in de gemeenteraad aarzelingen waren om positief in te stemmen over dit onderwerp, was burgemeester Divendal heel duidelijk in zijn antwoorden. Het gaat nu alleen over de vraag of het initiatiefvoorstel aan alle voorwaarden voldoet om als raadsvoorstel op de agenda geplaatst te worden. Daarop is het antwoord helder en duidelijk, namelijk ja. Het plan omvat de exploitatie en aanleg van een  zonnepanelenveld op een perceel grond aan de Herenweg te Vinkeveen. De coöperatiegedachte achter het plan maakt het mogelijk dat iedereen kan intekenen op het plan tegen geringe kosten per jaar. Het feit dat dit plan werd ingediend door twee raadsleden van Ronde Venen Belang, deed bij meerdere fracties de wenkbrauwen fronsen. Omdat het nu alleen ging om de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief, waren alle fracties uiteindelijk voor dit voorstel. Dit neemt niet weg dat het komende raadsvoorstel ongetwijfeld nog meerdere malen op de agenda zal verschijnen.