Raadsverslag 27 januari 2022

Kinderburgemeesters benoemd in raadsvergadering

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering op 27 januari zijn Lisa Rood en Brian Brocx uit de Ronde Venen benoemd als kinderburgemeester voor de duur van 1 jaar. Unaniem stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college. Ze hebben zichzelf in een filmpje voorgesteld en hebben laten zien dat ze goed kunnen spreken in het openbaar. Daarnaast hebben ze beiden thema’s die ze het komende jaar extra onder de aandacht willen brengen. Nadat per 31 december 2021 Martin de Graaf afscheid nam als Griffier is, in de eerste raadsvergadering van 2022, mevrouw W.M. van der Vlies als Griffier van de gemeenteraad van De Ronde Venen beëdigd. Als fractieassistent van de fractie PvdA/GroenLinks werd mevrouw M.C. Prins beëdigd en geïnstalleerd. Een verzamelvoorstel met meerdere voorstellen omtrent de invoering van de Omgevingswet per juli 2022 werd na een langdurig debat unaniem aangenomen door de raad.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een investeringsbudget van € 213.000 ten behoeve van de onderwijshuisvesting van de Obs Twister in Mijdrecht. Eveneens heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 1.890.000 ten behoeve van de huisvesting van Obs De Pijlstaart in Mijdrecht. Een motie van VVD, D66 en CDA  om te onderzoeken waar er binnen onze gemeente openbare snelladers kunnen worden geplaatst, werd met de stem van de Seniorenpartij tegen, aangenomen door de raad.