Raadsvoorstel kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik aangenomen

Wilnis – Tijdens de menigvormende raadsvergadering, gehouden op 26 november 2020 in De Willisstee is benoemd tot lid van de fractie van Ronde Venen Belang, de heer Erik de Haan. Hij volgt de heer Bultena, die als gevolg van verhuizing naar Terschelling, het lidmaatschap van de raad van De Ronde Venen moest beëindigen. De burgemeester memoreerde onder andere hoe Bultena het Burgerinitiatief voor Het Sporthuis Abcoude met zijn financiële expertise ten dienste is geweest door zoveel vragen te stellen over de financiële onderbouwing van de plannen, dat het plan er alleen maar beter van is geworden. Daarnaast deelde burgemeester Maarten Divendal mee dat Cees van Uden de rol van fractievoorzitter van D66 over heeft genomen van Meindert Brunia. Divendal constateerde een toenemende verjonging in de gemeenteraad, zeker ook nadat Simone Borgstede (CDA) het fractievoorzitterschap had overgenomen van Jan Rouwenhorst.

Maandagavond 30 november 2020 werd vanuit de raadzaal van het gemeentehuis de digitale besluitnemende vergadering gehouden. Het raadsvoorstel Beleidsnota Kleinschalige zonnevelden voor eigen elektriciteitsgebruik werd, met de stemmen van Ronde Venen Belang tegen, aangenomen. Teneinde de ontwikkelingen op het gebied van kleinschalige zonnevelden voor eigen gebruik tot een maximum van 500 m2 voor de toekomst te reguleren, werd deze beleidsnota behandeld. Op het raadsvoorstel waren 4 amendementen ingediend, teneinde wijzigingen aan te brengen in de tekst van het raadsvoorstel. Een raadsvoorstel om aan bedrijven, verenigingen, stichtingen en inwoners de mogelijkheid te bieden om een zitbank in de openbare ruimte te adopteren of te sponsoren is met de stemmen van Seniorenpartij en Lijst8 kernen tegen, aangenomen. Een motie van RVB over het lokaal aanbesteden, c.q. inkopen door de gemeente bij ondernemers in De Ronde Venen in deze voor ondernemers moeilijke tijden, haalde het niet. Vijf leden van de CDA fractie stemden voor de motie, alleen de fractievoorzitter van het CDA stemde tegen. Daarnaast stemde ook de overige fracties van de coalitie tegen, alsmede PvdA/GL en CU/SGP.