Raadsverslag DRV 26 januari 2023

Kinderburgemeesters benoemd in korte raadsvergadering

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 zijn twee nieuwe kinderburgemeesters benoemd. Nadat afscheid was genomen door burgemeester Maarten Divendal van de ‘oude’ kinderburgemeesters Lisa Rood en Brian Brocx, werd bij de nieuwe kinderburgemeesters Vera Hageman en Yara Veldhuisen de eed afgenomen. Zij gaan hun taken vervullen voor de periode van één jaar. Een wijziging in de Verordening jeugdhulp De Ronde Venen 2020 werd aangenomen.In deze verordening staan procedures beschreven hoe de gemeente uitvoering geeft aan de jeugdhulp. Deze verordening maakt onderdeel uit van het jeugdbeleidsplan. Het raadsvoorstel Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen 2023-2027 werd door de raad vastgesteld. Eens in de 5 jaar maakt de gemeente een plan om de verschillende, veranderende waterstromen zo goed mogelijk te regelen.Voorheen was dit het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).Nu is dit het Water- en RioleringsPlan (WRP). De gemeentelijke zienswijze ontwerp Kadernota/ Uitgangspunten Begroting 2024 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden werd als akkoordstuk door de raad vastgesteld. De zienswijze op de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht werd eveneens als akkoordstuk vastgesteld door de gemeenteraad. Het raadsvoorstel laadvisie van de gemeente De Ronde Venen werd ook als akkoordstuk aangenomen door de raad. Het betreft het realiseren van voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in De Ronde Venen.