Raadsverslag 24 Januari

Sporthuis Abcoude kan van start

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering van 24 januari is het voorstel voor een aanvullende financiering van het Sporthuis Abcoude door een meerderheid van de raad aangenomen. De oorspronkelijke investeringsbegroting was gebaseerd op prijsvorming van eind 2016 in een redelijk slappe markt van bouwers. Op dit moment hebben de bouwers de handen vol en meer dan genoeg opdrachten. De marktwerking maakt dat de prijzen voor dit soort gebouwen en sportgebouwen circa 15% zijn toegenomen. Door D66, VVD en Seniorenpartij was een amendement ingediend om een aanvulling te maken op het raadsvoorstel. D66 vond dat het genoeg was geweest met de discussies en was van mening dat het moment was gekomen om knopen door te hakken. Ronde Venen Belang was van mening dat de raad in een zwembaan was terechtgekomen, waarvan het einde nog niet in zicht is. De VVD vond dat de initiatiefnemers van het Sporthuis Abcoude niet alleen een droog zakelijk contract waren aangegaan, maar ook een sociaal contract met een groot maatschappelijke betekenis. Een sporthal, een zwembad en een dorpshuisfunctie. De VVD vond dat moet worden voorkomen dat de ene kant van de A2 kijkt naar de andere kant van de A2. En er komt zeker geen OZB verhogingen voor de realisatie van het Sporthuis Abcoude. PvdA/GroenLinks vond dat met het amendement de prijsstijgingen van 15% goed worden opgevangen en steunen het voorstel. Volgens het CDA wordt een onverantwoord financieel risico gelopen met het aannemen van het voorstel. Geholpen door een paar handige politici werd de droom van het zwembad terug in Abcoude met daarbij een sporthal ontwikkeld, aldus het CDA.

Het CDA wilde dat het raadsvoorstel terugging naar de commissies totdat de definitieve offertes gecheckt waren en alle losse eindjes bekend waren. Pas daarna kan een beslissing worden genomen, aldus het CDA. CU/SGP vond dat zij met het instemmen met het burgerinitiatief en het indienen van een amendement al over hun eigen schaduw waren heen gestapt. Onzekerheden, zoals het btw regime en het verkrijgen van subsidies, zijn te groot voor CU/SGP. Alle onzekerheden maakte het voor de CU/SGP onmogelijk om het amendement en het raadsvoorstel te steunen en vonden het voorstel zelfs niet rijp voor besluitvorming. De tijdens de inspreekronde aangeboden bezwaren tegen de bouw van het Sporthuis Abcoude, alsmede de bezwaren tegen de huidige parkeeroverlast en de verwachtte parkeeroverlast vanwege de bouw van het Sporthuis worden binnenkort door het college met de indieners besproken. Tijdens de besluitnemende raadsvergadering werd het amendement en het raadsvoorstel aangenomen met de stemmen van D66, VVD, Seniorenpartij en PvdA/GroenLinks voor en stemden Ronde Venen Belang, CDA en CU/SGP tegen het voorstel en amendement.