Raadsverslag 21 februari

Bestemmingsplan Buitengebied West aangenomen.

Mijdrecht – De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 21 februari 2019 unaniem het bestemmingsplan Buitengebied West aangenomen. Een nieuw bestemmingsplan was noodzakelijk, vanwege overheidsvoorschriften. Onder het oude bestemmingsplan vielen ook de Vinkeveense plassen, nu wordt hiervoor een nieuw plan ontwikkeld. Nadat in februari 2016 de Nota van Uitgangspunten waren vastgesteld, is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd tussen 2 juni 2017 tot en met 13 juli 2017. In die periode zijn 168 inspraakreacties ontvangen, wat heeft geleid tot een aangepast ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens heeft het plan van 6 april 2018 tot en met 17 mei 2018 gedurende zes weken als ter inzage gelegen. Hierop zijn 100 zienswijzen ingediend. PvdA/GroenLinks vond dat veel en goed werk was verzet. Er is veel tijd in overleg gestoken. Hierdoor is een aanpassing op het plan gemaakt, maar dat was toch ook echt nodig. D66 was blij met het nu gepresenteerde plan, ondanks dat het een lange weg was. D66 waardeerde het zeer dat de ambtenaren steeds de voortgang erin hielden. Ronde Venen Belang hoopte dat handhaving van de nu vastgelegde en geldende bestemmingsplanregels ook uitgevoerd gaat worden. Binnen de regels is altijd overleg mogelijk tussen bewoners en gemeente. Het CDA was zeer tevreden met het raadsvoorstel en memoreerde dat voormalig wethouder David Moolenburgh heel veel werk had verzet om dit bestemmingsplan tot een goed einde te brengen. De VVD was eveneens heel tevreden met dit enorme stuk. Voor het plan was ruim de tijd genomen om het tot een goed einde te brengen. In de besluitnemende vergadering werd het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied West unaniem door de raad aangenomen.