Raadsvergadering 20 april 2023 gemeentehuis Mijdrecht

Raad akkoord met zonnevelden en de bouw van nieuw gemeentehuis bij het zwembad Mijdrecht

Mijdrecht – De gemeenteraad is in de raadsvergadering van 20 april akkoord gegaan met de aanleg van een aantal grootschalige en kleinschalige zonnevelden in de gemeente. Dat dit onderwerp speelt bij inwoners, blijkt wel uit het aantal van vijf insprekers, voorafgaand aan de vergadering. In het recente verleden kwam de discussie op gang voor het plaatsen van windmolens en de aanleg van groot- en kleinschalige zonnevelden in het kader van de Regionale Energie Strategie om hiervoor gebieden aan te wijzen. Als gevolg ervan werden door particulieren, coöperaties en investeerders allerlei plannen ontwikkeld om windmolens te plaatsen en zonnevelden te ontwikkelen. In de eerste plaats werd de plaatsing van windmolens door de gemeenteraad binnen de gemeentegrenzen niet toegestaan. Voor de aanleg van zonnevelden is nu gemeentelijk beleid ontwikkeld. In de nu geldende voorwaarden is onderscheid gemaakt tussen kleine zonnevelden van 50 m2 tot 350 m2. Grootschalige zonnevelden worden via een apart proces ontwikkeld, waarbij onder meer de participatie van omwonenden cruciaal is. De raad heeft besloten akkoord te gaan met de bouw van een nieuw gemeentehuis aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht, nabij het zwembad. Ook werd ingestemd met het realiseren van woningbouw op de huidige plek van het gemeentehuis aan de Croonstadtlaan, gecombineerd met een centraal gelegen en laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners, maatschappelijke partners en gemeentelijke dienstverlening.