Raadsverslag 2 juni 2022

Coalitieakkoord vastgesteld, vier wethouders, twee raadsleden en twee fractie assistenten benoemd tijdens raadsvergadering op 2 juni 2022

College DRV

In de raadsvergadering van 2 juni 2022 is het Coalitieakkoord “In het Hart” van RVB,VVD en D66 vastgesteld met 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Na onderzoek door de raadscommissie geloofsbrieven zijn de vier wethouders benoemd door het afleggen van de eed of belofte. Voor Ronde Venen Belang zijn benoemd als wethouder de heer Maarten van der Greft en de heer Huib Zevenhuizen. De heer van der Greft is 1e loco burgemeester en de heer Zevenhuizen is 4e loco burgemeester. Voor de benoeming van de heer Huib Zevenhuizen is de raad akkoord gegaan met een ontheffing van ingezetenschap voor de periode van 1 jaar, de heer Zevenhuizen woont op dit moment in Vianen. Als wethouder voor de VVD is benoemd mevrouw Anja Vijselaar en voor D66 is benoemd de heer Cees van Uden. Mevrouw Anja Vijselaar is 2e loco burgemeester en de heer Cees van Uden is 3e loco burgemeester.

In een reactie zegt Maarten van der Greft (RVB) dat hij het een plicht vindt, gezien de verkiezingswinst van RVB, om het wethouderschap te aanvaarden. En hij kijkt vol vertrouwen naar zijn collega wethouders voor de komende raadsperiode.

Huib Zevenhuizen (RVB) woont in Vianen en hij was in de gemeente Vijfheerenlanden wethouder. Hij gaf te kennen dat hij blijft wonen in Vianen en er veel zin in heeft om in De Ronde Venen an de slag te gaan. Anja Vijselaar (VVD) doet financiën, economie en mobiliteit en wil een financieel sterke coalitie. Zij gaat zich inzetten, als Vinkeveense, om het verkeersplan Vinkeveen tot een goed einde te brengen. Cees van Uden (D66) kijkt terug op de verrassende uitslag van de 2e kamer verkiezingen, waarbij Kiki Hagen naar Den Haag vertrok en hij wethouder werd. Cees heeft er veel zin in om de komende 4 jaar te werken aan de ontwikkelingen in De Ronde Venen.

Vanwege het aanvaarden van het wethouderschap is ruimte ontstaan in de fracties van RVB en D66. De heer Tom Hoefs is benoemd als raadslid voor RVB en mevrouw Amal Omar is benoemd als raadslid voor D66. Ten slotte werden twee fractie assistenten benoemd voor de Seniorenpartij De Ronde Venen en voor D66. Voor de Seniorenpartij werd mevrouw Francis Hendrick benoemd als fractie assistent en voor D66 werd de heer Thijmen Klinkhamer benoemd als fractie assistent.

 

Fractie_assistenten
Griffier
Nieuwe Raadsleden