Parkeervisie Abcoude aangenomen, Blauwe Zone in wijk Fluitekruid

Mijdrecht – Tijdens de meningvormende raadsvergadering op dinsdagavond 15 december is de Parkeervisie Abcoude door de gemeenteraad behandeld. Vanwege de verzwaarde Corona maatregelen deze keer geen raadsvergadering in sporthal De Willisstee, maar werd de vergadering geheel digitaal gevoerd. Door soms slechte verbindingen waren zo nu en dan de raadsleden, maar zeker de vier insprekers over dit onderwerp slecht of niet te verstaan. De Parkeervisie Abcoude omvat niet alleen het Stationsgebied, het gaat om het gehele parkeerbeleid in Abcoude. De grote druk op de parkeervoorzieningen rondom het station zijn al een aantal jaren de omwonenden een doorn in het oog. Vanwege de gratis parkeermogelijkheden worden de parkeerterreinen niet alleen gebruikt door forenzen, maar ook door langparkeerders voor een verblijf in Amsterdam, een evenement in de Amsterdam Arena maar ook door reizigers naar Schiphol voor een vakantie. Dit zorgt voor overlast bij de bewoners van de wijk Fluitekruid, waarbij de komst van Het Sporthuis Abcoude met het daarbij behorende verkeer een extra druk op de beschikbare parkeerplaatsen legt. Een twaalftal parkeerplaatsen voor Het Sporthuis Abcoude zijn inmiddels aangelegd met een blauwe zone. De gemeente heeft na overleg met de NS en de provincie Utrecht besloten om parkeerregulering in te voeren. Verdere uitbreiding van de parkeerplaatsen rondom wordt op dit moment niet overwogen. De bewoners van de wijk Fluitekruid voelden zich in de voorbereidingen van de blauwe zone niet gehoord en zij gaven aan het niet te eens zijn met de oplossingen. Ook de communicatie met de wethouder verliep moeizaam en een toegezegd gesprek met wethouder Schuurs was er niet van gekomen. Na meerdere fracties hun ongenoegen hierover hadden uitgesproken, zou de wethouder alsnog in januari een gesprek organiseren. Daarnaast zal het toezicht op het gebruik van de parkeerschijf, dan wel op de ontheffing van de bewoners van Fluitekruid moeten worden uitgevoerd. Wethouder Schuurs gaf aan dat na de invoering intensief toezicht zal worden gehouden door de BOA’s. Tijdens de besluitnemende vergadering op woensdagavond 16 december werd het raadsvoorstel Parkeervisie Abcoude door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.