Geen woningbouw ouderen langs Abcoudermeer

Wilnis – In de laatste vergadering van de gemeenteraad, voor de gemeenteraadsverkiezingen,  op 10 maart 2022 kwam onder andere een motie van VVD en D66 aan de orde om het een groep Abcoudenaren mogelijk te maken om appartementen voor ouderen te bouwen bij het Abcoudermeer langs de Voetangelweg. Deze groep is al sinds 2017 bezig om zo’n project van de grond te krijgen en hebben eerder 2 locaties gepresenteerd, welke beiden werden afgewezen. De locatie aan de Voetangelweg is in bezit van de gemeente en valt ook nog eens binnen de rode contour. Echter, in de Dorpsvisie Abcoude 2013 wordt geen woningbouw toegestaan op deze plek. Medewerking van de raad werd door insprekers gevraagd om de Dorpsvisie op dit punt aan te passen. Uit de discussies in de raad over dit onderwerp bleek al snel dat de motie van VVD en D66 geen meerderheid zou krijgen, waarop beide fracties besloten de motie in te trekken. PvdA/GroenLinks en

CU/SGP dienden een motie in om beleid voor Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) door het college te laten ontwikkelen om dit soort initiatieven te kunnen laten slagen. Met de steun van CDA, RVB, Seniorenpartij en Lijst 8kernen werd deze motie aangenomen.

Met een motie wilden de fracties van CDA, D66, VVD, RVB en PvdA/GroenLinks steun verlenen aan de stichting Combibaan De Ronde Venen om een locatie te vinden voor een gecombineerde ijs-, skeeler- en atletiekbaan van 400 meter lengte. In de motie werd het college opgedragen om in nauw overleg met de stichting Combibaan De Ronde Venen actief en voortvarend onderzoek te doen naar een grondlocatie, bij voorkeur aansluitend op bestaande sportterreinen, die geschikt is voor de aanleg van de gewenste combibaan. De raad verwacht over een half jaar een resultaat van het college. Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.