Raadsverslag 1 oktober 2020:

Motie tegen windmolens in Geingebied Abcoude aangenomen

Wilnis – De raadsvergadering van De Ronde Venen van 1 oktober 2020 stond onder meer in het teken van het raadsvoorstel Regionale Energiestrategie U16. Hierin wordt vermeld waar in de provincie Utrecht gezocht gaat worden naar mogelijke locaties voor het plaatsen van windmolens en zonneparken. In de besluitnemende vergadering werd een gewijzigde versie van het raadsvoorstel aangenomen. Een motie werd aangenomen waarin de raad van De Ronde Venen het college verzoekt om het Geingebied bij Abcoude uit te sluiten als zoekgebied om windmolens te plaatsen. Een amendement om de tekst in het raadsvoorstel zodanig te wijzigen dat het Geingebied nu al als zoekgebied wordt uitgesloten, werd niet aangenomen.

De provincie Utrecht verleent per december 2023 een nieuwe concessie voor het busvervoer. Zij selecteert na een aanbestedingsprocedure een vervoersmaatschappij, die de komende 7 tot 10 jaar het busvervoer verzorgt. De gemeente heeft op zo’n moment de gelegenheid om te trachten knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Wederom wordt aandacht gevraagd voor buslijn 120 teneinde deze langs station Abcoude te laten rijden. Met een amendement wordt de vraagstelling uitgebreid door met de komst van het Sporthuis Abcoude een extra argument te hebben om van station Abcoude een volwaardig OV knooppunt te maken. Daarnaast wordt in het amendement gesproken over het uitbreiden van het flex systeem met Abcoude en Baambrugge, zodat hiermee de gehele gemeente bereikt kan worden. Dit amendement werd unaniem aangenomen. Een amendement om buslijn 126 te verplaatsen van de Carpoolplaats naar een locatie bij de rotonde Piet van Wijngaerdtlaan werd niet aangenomen. In de concessie moet meer aandacht komen voor communicatie-systemen en digitalisering. Om enerzijds de communicatie tussen bussen te verbeteren met als doel de overstappen goed op elkaar aan te laten sluiten en anderzijds de reizigers beter te informeren over waar een bus zich bevindt (met name de flexbussen) zodat de reiziger niet onnodig op een halte hoeft te wachten.Een amendement om sneller te komen tot deze digitalisering werd eveneens aangenomen.

Vanwege langdurige ziekte van mevrouw C.E.J. Keijzer (Seniorenpartij) is de heer A.P.M Luijben per 1 oktober 2020 tijdelijk benoemd als lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen tot 21 januari2021.

 

 

Tekening Willem Zwaard