Raadsverslag 1 & 2 juli 2020

 

Volle agenda voor laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Wilnis – Als gevolg van de Coronamaatregelen werd wederom de raadsvergadering gehouden in een van de zalen van sporthal De Willisstee in Wilnis. Naast de normale raadsvoorstellen werden de Programmarekening 2019, de 1e bestuursrapportage 2020 en de Kaderbrief 2021 behandeld en werd de vergadering verdeeld over twee avonden. Op 1 juli werd onder andere door vier belanghebbenden ingesproken over het raadsvoorstel Voorwaarden zonnevelden en windmolens. Vanuit onder andere het Geingebied en Baambrugge zijn inspraakreacties gekomen en eveneens vanuit de wijk Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost. Deze bewoners maken zich grote zorgen, samen met Spaar het Gein over de zoektochten van zowel de provincies Noord-Holland en Utrecht als ook de gemeenten Amsterdam en De Ronde Venen naar locaties voor windmolens en zonne-energievelden. Daarna werd het raadsvoorstel Lood in de bodem behandeld. Al sinds de middeleeuwen is bekend dat in De Ronde Venen een hoge concentratie lood in de bodem aanwezig is, vanwege de z.g. Toedek. In 2016 kwam het RIVM met het rapport ‘Diffuse loodverontreiniging in de bodem’, waardoor deze zaak urgenter is geworden. In de afgelopen periode zijn onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van diffuus lood in onder andere (moes)tuinen. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen in de nabije toekomst een vervolg krijgen door de uitvoeringsmaatregelen. Op 2 juli werden alle ingediende moties en amendementen op de raadsvoorstellen behandeld en in stemming gebracht in de besluitnemende vergadering. Aan het einde van de vergadering werd van het nieuwe raadslid van de VVD, mevrouw Carla Dijksman de eed afgenomen door burgemeester Divendal. Eveneens werd afscheid genomen van het vertrekkende raadslid van de VVD, Rudolf van Olden. Vanwege zijn verhuizing naar Loenen aan de Vecht moest Rudolf van Olden zijn raadslidmaatschap in De Ronde Venen beëindigen.

Mevrouw Carla Dijksman