Programmabegroting 2021 aangenomen

Wilnis – Woensdagavond 28 oktober en donderdagavond 29 oktober is de begroting van de gemeente De Ronde Venen besproken door de gemeenteraad. Vanwege de corona maatregelen werden deze twee avonden wederom gehouden in De Willisstee in Wilnis. Tijdens de digitale besluitnemende raadsvergadering op maandagavond 2 november werd de programma begroting aangenomen. CDA, D66, PvdA/GL en Seniorenpartij dienden een amendement in om de geplande belasting-verhoging OZB-niet woningen komend jaar met één miljoen euro te verlagen, met daarna nog eenmalig een verlaging van 300.000 euro in 2022. Met de stemmen van VVD, Ronde Venen Belang en ChristenUnie/SGP tegen werd het amendement aangenomen. Er werd opnieuw aandacht gevraagd voor de snel stijgende kosten van de jeugdzorg. In het sociaal domein moest dit jaar al een onvoorzien bedrag van 2,5 miljoen euro worden uitgegeven aan de jeugdzorg. Voor volgend jaar wordt een kostenverhoging van meer dan een miljoen euro verwacht. Bezuinigingen op huishoudelijke hulp en op de bibliotheek worden doorgevoerd. De bibliotheek moet daardoor 10% bezuinigen en kan volgens PvdA/GL betekenen dat in 2022 een bibliotheek dicht zal moeten. Maandagavond 2 november werd -geheel digitaal- de besluitnemende vergadering gehouden. Over een totaal van 20 amendementen en 11 moties moest door de partijen gestemd worden. Van deze 11 moties werden 3 moties gedurende de vergaderingen weer ingetrokken door de indieners. Om de stemming digitaal mogelijk te maken was een speciale verordening aangenomen om de spelregels tijdens het digitaal stemmen duidelijk vast te leggen. De programmabegroting 2021 werd uiteindelijk met de stemmen van de coalitiepartijen en ChristenUnie/SGP aangenomen. Tegen stemde de fracties van PvdA/GL, Ronde Venen belang, Lijst8kernen en Seniorenpartij.