Eregasten van de Abcouder harmonie

Dinsdagavond 7 juli werd de jaarvergadering van de Abcouder Harmonie gehouden. Na een lange tijd elkaar niet gezien te hebben even met de leden terugblikken op 2019. Maar ook even stilstaan bij de laatste paar maanden die zonder repetities, optredens en evenementen zijn verlopen. Wat natuurlijk alles te maken heeft met de coronaperikelen. Na de vergadering was het tijd om onder het genot van een hapje en een drankje even bij te kletsen. Een bijzonder moment was er even toen voorzitter Paul Huygen de aandacht vroeg en Arie en Yolanda Ligtvoet even naar voren haalde. Paul vertelde dat in dit bijzondere jaar, notabene het 120 jarig jubileum van de harmonie, veel activiteiten geen doorgang vinden en de harmonie hierdoor ook belangrijke inkomsten mist. Zo ook de van de verkoop van de plantenmarkt rond moederdag. Arie en Yolanda dragen de vereniging een warm hart toe en hebben besloten om het opgehaalde bedrag van 2019 dit jaar te sponsoren, zodat de vereniging toch nog een extra centje heeft. Een heel mooi gebaar van een echtpaar waar nooit ter vergeefs een beroep op gedaan kan worden. Arie en Yolanda werden benoemd tot eregasten van de Abcouder harmonie en ontvingen uit handen van de voorzitter een prachtige oorkonde en een fles wijn met speciaal etiket, beide ontworpen door Willem Zwaard.

Zoektocht naar geschikte plekken voor zonnevelden en windmolens binnen de gemeente
Gemeenteraad heeft voorwaarden voor zonnevelden en windmolens vastgesteld
 Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli zijn de voorwaarden voor zonnevelden en windmolens door de gemeenteraad van De Ronde Venen vastgesteld.  Deze voorwaarden komen in onze gemeente bovenop de wettelijke eisen voor zonnevelden en windmolens. In de voorwaarden is gekeken naar onder meer inpassing in het landschap en de natuur, gevolgen voor de agrarische sector, deelname van inwoners bij het plan en financiële participatie. Via de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid informeert de gemeente zijn inwoners over het laatste nieuws rondom de zoekgebieden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Tekening Willem Zwaard

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “Zonnevelden en windmolens zijn nodig om in 2040 klimaatneutraal te zijn als gemeente. Alle daken vol leggen met zonnepanelen levert slechts 20% van onze energie op. We willen goede afwegingen maken zodat we de kwaliteit van ons mooie landschap beschermen. Daarom is het zo belangrijk dat de extra voorwaarden nu door de gemeenteraad zijn vastgesteld.”
Samen op zoek naar geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens
In september zoekt de gemeente samen met inwoners, belangengroepen en agrariërs naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Via een digitale kaart geven inwoners aan welk gebied wel of niet geschikt is voor zonnevelden en windmolens. In november presenteert de gemeente de resultaten van de digitale kaart en de voor – en nadelen van de gebieden die in de kaart zijn aangewezen. Op basis van deze informatie worden concept zoekgebieden en de volgorde waarin gestart wordt uitgewerkt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in april 2021 een besluit.
Gemeente betrekt omwonenden actief bij de inrichting van zonnevelden en windmolens

Tekening Willem Zwaard

De gemeente vindt het belangrijk dat een ontwikkelaar van zonnevelden en/of windmolens aandacht heeft voor de specifieke kwaliteiten van een gebied en de inwoners ook voortdurend betrekt bij de te nemen stappen. De gemeenteraad neemt een besluit over de vergunningsaanvraag van de ontwikkelaar. Als de ontwikkelaar toestemming heeft, mag hij starten met bouwen. Het is gebruikelijk dat er tussen het idee voor een zonneveld of windmolen, en het moment dat het er staat, een aantal jaren verstrijken. Dit komt door de uitgebreide en zorgvuldige processen die ontwikkelaars moeten doorlopen.
Meer weten over duurzaamheid?
Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam. Dan ontvangt u 6 keer per jaar het laatste nieuws over duurzame ontwikkelingen, subsidies en evenementen van de gemeente.

Bron Gemeente De Ronde Venen

Rudolf van Olden Koninklijk Onderscheiden

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli heeft burgemeester Divendal, de fractievoorzitter Rudlof van Olden van de VVD verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Rudolf is benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau. Na 14 jaar nam Rudolf afscheid als lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen.  Rudolf wad al raadslid in de gemeente Abcoude voor de samenvoeging tot De Ronde Venen. Rudolf verruild nu onze gemeente voor de gemeente Stichtse Vecht, waar hij naar toe verhuisd. Na de toespraak van de burgemeester kreeg Rudolf de Onderscheiding opgespeld door zijn zoon. Wel heel bijzonder in deze coronatijd. De heer Richter van de VVD en de heer Rouwenhorst van het CDA spraken beide Rudolf nog even toe. Daarna nam Rudolf nog even het woord waarbij hij de raad, de ambtenaren maar zeker ook de kiezers dankte voor de jaren waarin hij de VVD heeft mogen vertegenwoordigen.