2 dorpen, groot feest!

Baambrugge – Koningsdag in Baambrugge begon al vroeg, met een rondgang van de Abcouder harmonie, gevolgd door een vrolijke stoet kinderen en ouders. Eenmaal bij het dorpshuis “De Vijf Bogen” aangekomen werd er een welkomstwoord uitgesproken door voorzitter Rik Wever van de Oranjevereniging. Rik vertelde dat nu feestvieren in schril contrast staat met de situatie in Oekraïne, dat iets vieren in vrijheid niet van zelfsprekend is. Maar de voorzitter was blij na twee jaar improviseren in verband met de pandemie, er weer als vanouds een Koningsdag gehouden kon worden. Burgemeester Divendal sprak ook even een kort woordje. Na met elkaar het “Wilhelmus” gezongen te hebben was het tijd voor een gezamenlijk ontbijt. Er werd zichtbaar genoten van alle lekkernijen die klaar gezet waren. Na het ontbijt begonnen voor jong en oud diverse activiteiten.

Klik hier voor de fotoserie Baambrugge:

    

Abcoude – In Abcoude was het om 6.00 uur een frisse start met de eerste jonge “ondernemers” met het zoeken voor het juiste plekje aan de vrijmarkt op “t Markvelt en in de Hoogstraat. Al gauw werden er goede zaken gedaan en vond menig speelgoed of kledingsetje een nieuwe eigenaar. Het bleek lastig om de verdiensten niet meteen uit te gaan geven aan een lekker ijsje of iets anders leuks op de markt. Ook in Abcoude kwam de Abcouder Harmonie enkele nummers ten gehore brengen. Te midden van de vrijmarkt werd het publiek getrakteerd op bekende nummers zoals “Africa” van Toto en “Thriller” van Michael Jackson. Na het muzikale intermezzo sprak voorzitter Kees van Kats van de Stichting Feestelijkheden Abcoude de aanwezigen toe en zette nog even de 5 gedecoreerden in het zonnetje. Hierna kon ook de jeugd in Abcoude starten met het spellencircuit en volgde later in de middag de senioren met een potje bingo.  Al met al was het een zeer geslaagde Koningsdag in beide dorpen en kunnen alle vrijwilligers trots zijn op de verrichte werkzaamheden.

Klik hier voor de fotoserie Abcoude:

    

Lintjesregen 2022

12 inwoners van De Ronde Venen zijn dinsdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding., waaronder 5 uit Abcoude. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 11 van hen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. 1 inwoner kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester van Amstelveen.

Van links naar rechts: Ton Pepping, Wim Hulshoff Pol, Burgemeester Divendal, Rien Leemans, Hans van Kessel en mevrouw Thea Lagewaard-Mous

Wim Hulshoff Pol (Abcoude, 1935) is al bijna 30 jaar de drijvende kracht achter het Viscentrum Gehandicapten Abcoude. In 1994 trad hij als 64-jarige als secretaris toe tot het bestuur. Daarvoor was hij al een aantal jaren vrijwilliger. Vorig jaar maart heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd. Als secretaris was hij ook verantwoordelijk voor de financiën en was hij het gezicht van het Viscentrum. Hij maakte het contactblad en verzorgde de verzending. Er vond geen viswedstrijd plaats zonder zijn aanwezigheid. Vanaf 1998 fungeerde Wim Hulshoff Pol als penningmeester/secretaris van de Sociëteit Wielerclub Het Gein. Elke donderdag komen dorpsgenoten bijeen om onder het genot van een natje en een droogje de gebeurtenissen in het dorp en in de wereld te bespreken. Als verbindende schakel was Wim van onschatbare waarde voor deze dorpsactiviteit.

Hans van Kessel (Abcoude, 1950) is al vele jaren politiek en maatschappelijk actief in Abcoude en in de andere dorpen van De Ronde Venen. In 2005 richtte hij samen met twee andere inwoners een afdeling van GroenLinks op en werd in 2006 lijsttrekker namens deze partij. Vanaf 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad, eerst van Abcoude en later van De Ronde Venen. Ook daarna bleef hij politiek betrokken als lid van de steunfractie. Hans van Kessel is initiator en actief bestuurslid van het Platform Energieke Rondeveners. Het platform zet zich vrijwillig in voor een duurzame gemeente. Hans is op vele terreinen van duurzame initiatieven actief in De Ronde Venen en kan als geen ander optreden als verbinder van vele initiatieven.

 

Thea Lagewaard-Mous (Abcoude, 1947) is al vanaf 1985 actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis in de taakvelden Noodhulp en Sociale Hulp. In deze functies is zij de eerste hulpverlener bij evenementen en calamiteiten. Naast deze taken coördineert zij ook de indeling van andere hulpverleners bij evenementen. Op een aantal basisscholen in Abcoude coördineert en geeft zij EHBO-lessen aan leerlingen van groep 8 en was zij actief bij de aangepaste vakanties van het Rode Kruis voor gehandicapten en chronisch zieken op onder andere het schip Henri Dunant en de huizen De IJsselvliet en De Valkenberg. Hier werkte zij als verzorgende en bezorgde zij de gasten op deze manier een onvergetelijke vakantie. Vanaf de oprichting van de vroegere Parochiële Caritas instelling van de H.H. Cosmas en Damianusparochie maakt Thea deel uit van de daaruit voortgekomen RK parochie St. Jan de Doper. Zij is actief voor kwetsbare groepen in de gemeenschap en schakelt haar netwerk in om hen te helpen. Daarnaast is zij actief bij de organisatie van het ‘Praatcafé’. Hier komen inwoners van Abcoude maandelijks bij elkaar om te praten over een bepaald thema.

Rien Leemans (Abcoude, 1957) zet zich al jaren in voor de vereniging Spaar het Gein. De vereniging is formeel opgericht in 1992, maar al sinds 1970 actief. Rien Leemans trad in 1993 toe tot het bestuur als penningmeester en is sinds 2015 voorzitter. Met name zijn juridische kennis gekoppeld aan zijn doorzettingsvermogen zijn zeer waardevol voor de vereniging. Dat bleek onder andere bij de verdubbeling van het spoor via een aquaduct in plaats van op het niveau van het maaiveld, het tegenhouden van het doortrekken van de A6-A9 door het Geingebied, de kap van bomen voor dijkverzwaring, het verbod voor het uitvoeren van helikoptervluchten vanuit het gebied en het verzet tegen de plaatsing van windturbines.

Ton Pepping (Abcoude, 1948) is een enthousiast volger van de lokale geschiedenis in met name Abcoude en Baambrugge. Als archiefbeheerder is hij al zeker 20 jaar dagelijks bezig de oude foto’s van de Historische Kring Abcoude en Baambrugge te digitaliseren. Dat is veel uitzoekwerk omdat hij ook met tekst onder de foto weergeeft wat er op de foto te zien is. Van 2013 tot 2021 (de datum waarop de Historische Kring Abcoude en Baambrugge fuseerde met de Historische Kring Proosdijlanden in Mijdrecht), was hij actief als bestuurslid. In de aanloop naar de fusie heeft Ton zijn sporen verdiend. Op historisch vlak is hij de vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge. Via zijn facebookpagina over Oud-Abcoude en Baambrugge laat hij met grote regelmaat mooie, nostalgische foto’s zien. Recent heeft hij voor het project “75 jaar herdenken’ prachtige foto’s van Abcoude en Baambrugge aangeleverd van de bezetting en de bevrijding.

Klik hier voor de fotoserie:

Zonnige Voel je Fit

Abcoude- Vrijdag 22 april waren de leerlingen vanaf groep 3 van de basisscholen naar de sportvelden aan de Hollandse Kade gekomen, waar gymmeester Stephan Hendrikx samen met dansdocent Sunnie Maijer in een work out met de kinderen deze mooie zonnige Koningspelen openden. Waarna de kinderen naar hun onderdelen gingen. Gezamenlijk werd er gestreden onder leiding van 40 leerlingen en 2 leraren van de sportklas van Het Veenlanden college en ouders. Het mooie weer en na een lange periode maakte dat de kinderen er duidelijk zin in hadden om te sporten. De spelen werden met de traditionele estafette afgesloten. Deze werd gewonnen door zowel de meisjes als de jongens van de Paulusschool. De kleuters waren bij hun school gebleven en deden daar hun spelletjes onder begeleiding van leerkrachten en ouders.

Klik hier voor de fotoserie: