Zonnige Woningsdag

In Abcoude begon de dag al vroeg met lange rijen, niet voor een vrijmarkt, maar wel voor een lekker gebakje voor bij de koffie. In Baambrugge werd even na 10.00 uur door trompettist Stan Wever het “Wilhelmus” geblazen vanaf de kerktoren. De leden van de Oranjevereniging hadden zich allemaal verzameld op het plein en zongen op gepaste afstand van elkaar uit volle borst mee. Daarna werden alle 65+ers uit het dorp getrakteerd op een heerlijke tompouce van de dagwinkel. Via een speciaal gelanceerde website www.koningsdag.online zijn er in Baambrugge toch allerlei activiteiten te doen voor jong en oud. De activiteiten hoeven niet persé op Woningsdag gedaan te worden, maar als je wil meedingen voor de prijzen dat uiterlijk 5 mei aanmelden.

Klik hier voor de fotoserie:

 

4 vrijwilligers in Abcoude Koninklijk Onderscheiden:

Vrijdagmorgen 24 april ontvingen 3 inwoners uit Abcoude en 1 inwoonster van Amsterdam een verrassend telefoontje van burgemeester Maarten Divendal. De vier vrijwilligers die allen actief zijn in Abcoude mogen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Vandaag is de officiële bekendmaking, maar de daadwerkelijke uitreiking vindt op een later moment plaats in verband met de Coronamaatregelen.

Mevrouw Y.M. Keuker-van Kalleveen (Amsterdam, 1954)

Yvonne met haar man Gerard

woont in Amsterdam maar is als vrijwilliger een onmisbare duizendpoot voor diverse organisaties in Abcoude en Baambrugge. Zo zet ze zich sinds 1994 in voor de Abcouder Harmonie. Ze was onder meer verkeersbegeleidster en nam de verzorging van de Tamboers/Slagwerkgroep op zich. In 2007 trad ze als tweede secretaris toe tot het bestuur. In mei 2019 legde ze deze bestuursfunctie neer, maar nog steeds is ze actief binnen de Harmonie. Yvonne Keuker-van Kalleveen neemt voor de vereniging foto’s en houdt de website en sociale media bij. Mevrouw Keuker-van Kalleveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.T. Lens (Abcoude, 1941) is onmisbaar voor voetbalvereniging FC Abcoude. Zijn leefritme is helemaal aangepast aan de vele vrijwilligerstaken die hij uitvoert. Van 1977 tot 1991 en van 2000 tot 2009 was hij bestuurslid en tot op dit moment vrijwilliger bij de vereniging. Hij is een clubmens in hart en nieren en tot op de dag van vandaag actief als grensrechter bij het 1e elftal, wedstrijdsecretaris van de seniorenteams, organisator/assistent bij evenementen, lid van de seniorenonderhoudsploeg en hij verzorgt de schoonmaak van de kleedkamers. André Lens wast de kleding van de selectie, zorgt voor de bevoorrading van de kantine en draait wekelijks kantinediensten. Dat hij door de voetbalclub op handen wordt gedragen blijkt uit zijn benoeming tot erelid van de vereniging en lid van verdienste binnen de club. In 2010 is hij door de gemeente verkozen tot Vrijwilliger van het jaar. De heer Lens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.N. Smoor (Abcoude, 1965) is een zeer actieve vrijwilliger in tal van organisaties en verenigingen. Zij wordt geroemd om haar energie, werklust, betrouwbaarheid, onbaatzuchtigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en vriendelijkheid. Ze is al vanaf haar jeugd actief als vrijwilliger. Op  haar 15e werd ze lid van de jeugdcommissie van Hockeyclub Nuenen en op haar 16e voorzitter van de leerlingenvereniging en later medezeggenschapsraad van haar middelbare school in Eindhoven. Van 1984 tot 1989 vervulde ze verschillende vrijwillige functies op Nyenrode. Die varieerden van voorzitter van de Studentenraad tot lid van de feestcommissie en lid van de Faculteitsraad. Ook was ze lid van de Nyenroderaad, waarin naast de president/rector ook de campusdecaan, enkele hoogleraren en drie studenten zitten. Mevrouw Smoor is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D. Spruitenburg (Abcoude, 1947)

Dick tijdens een feestweek

is 20 jaar (1999-2018) lid geweest van het bestuur van de Stichting Abcoude Sport (SAS), de exploitant en beheerder van de Kees Bonzaal in Abcoude. Gedurende die periode was hij beheerder van de zaal. Naast zijn lidmaatschap van het bestuur deed hij veel vrijwilligerswerk dat hoort bij het beheren van de zaal. Zo regelde hij de administratie rondom de verhuur, hield hij de website actueel, zag hij toe op het juiste gebruik van de zaal, verrichtte hij klein onderhoud en begeleidde hij het groot onderhoud. Van 2007 tot en met 2017 was Dick Spruitenburg lid van de Stichting Feestelijkheden Abcoude. De stichting organiseert activiteiten met name gericht op de jaarlijks feestweek in augustus en Koningsdag. In zijn rol als voorzitter van de Paardencommissie was Dick Spruitenburg met name verantwoordelijk voor het organiseren van de paardenevenementen.  De heer Spruitenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Elf personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de gemeente De Ronde Venen.

De heer I.J. van den Broek (Vinkeveen, 1937) is sinds 1983 lid van de Videoclub De Ronde Venen. In de jaren negentig trad hij toe tot het bestuur, een functie die hij meer dan twintig jaar heeft vervuld. Mede dankzij Frits van den Broek hebben de Videoclub en de activiteiten ervan meer bekendheid gekregen. Zo was hij redacteur van het clubblad Close Up en later van de digitale nieuwsbrief en is hij betrokken bij de website.Het videofestival De Ronde Venen Open is door hem bedacht. Het in 2000 gestarte jaarlijkse evenement is inmiddels een belangrijk podium voor amateurfilmers uit de gehele Benelux.  De heer I.J. van den Broek is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer R.C.W. Geers (Vinkeveen, 1952) is meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. Hier verblijven (naaste) familieleden van jonge patiënten van het Emma Kinderziekenhuis. Als vrijwilliger helpt Rob Geers om het Huis schoon en op orde te houden. Belangrijk bij het vrijwilligerswerk in het Ronald McDonald Huis is het contact met de familieleden van de patiënten. Dankzij de open en hulpvaardige instelling van de heer Geers, en de oprechte interesse in zijn medemens, is het Huis voor de gasten ‘een thuis ver van huis’.Vele jaren heeft hij wekelijks trouw een dienst van drie keer drie uur per week in het Ronald McDonald Huis gedraaid; de laatste tijd tweemaal per week. De heer Geers heeft een beperkt gezichtsvermogen, maar hij laat zich daardoor niet uit het veld slaan en blijft met grote inzet het vrijwilligerswerk doen. De heer Geers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C. Groot (Mijdrecht, 1946) zet zich al meer dan vijftig jaar vrijwillig in voor de brandweer in Wilnis. Een paar weken voor zijn achttiende verjaardag in 1964 werd hij aspirant-brandwacht bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Wilnis. 37 jaar later, dus in 2001, kreeg hij als brandwacht eerste klas eervol ontslag vanwege het bereiken van de functionele ontslagleeftijd van 55 jaar.Dat betekende niet het einde van de vrijwillige inzet van Cees Groot voor de brandweer. Sinds het begin van deze eeuw neemt hij de facilitaire zorg voor de brandweerkazerne in Wilnis op zich. Dankzij zijn inspanningen ziet het gebouw er altijd representatief uit.De heer Groot is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. de Haan–de Jong (Vinkeveen, 1951) heeft zich vele jaren belangeloos ingezet voor de protestantse gemeente De Morgenster te Vinkeveen en Waverveen. In 1992 trad zij als bestuurslid toe tot de Kerkenraad. Ze was eerst jeugdouderling en later ‘gewoon’ ouderling. Van 1999 tot 2009 en later van 2014 tot 2017 was zij Scriba van De Morgenster.Ook buiten de Kerkenraad was en is Mieke de Haan–de Jong actief voor de kerk. Ze verricht uiteenlopende hand- en spandiensten en is nog altijd van grote waarde voor de kerkelijke gemeente.Als vrouw van een vrijwillige brandweerman heeft ze zich tussen 1974 en 2007 ingespannen om echtgenotes meer te betrekken bij de taak van hun mannen. De mede door haar opgezette activiteiten zorgden voor meer saamhorigheid tussen de korpsleden van de brandweer Vinkeveen en hun echtgenotes. Mevrouw De Haan–De Jong is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.C. van der Moolen (Vinkeveen, 1951) is zeer actieve vrijwilliger die met zijn energie, inzet, gedrevenheid en humor onmisbaar is voor de vele besturen van verenigingen en organisaties waarin hij actief is. Hij is bijna bij alle activiteiten in De Boei of Vinkeveen betrokken. Van 1988 tot 2000 was hij vrijwilliger bij Radio Ronde Venen en presenteerde daar het sportprogramma “Sport Ronde’. Sinds 1999 is hij actief bij sportvereniging Hertha en zit hij onder andere in de organisatie van het winterstop zaalvoetbal toernooi voor de jeugd en is hij medeorganisator van het Turftrapperstoernooi. Tijdens de bouw van de nieuwe kantine was hij gedurende 2,5 jaar dagelijks aanwezig en vervulde hij de taak van 2e opzichter. Van 1978 tot 2008 verrichtte Jan van der Moolen veel werkzaamheden op obs De Pijlstaart en was hij een aantal jaren lid van de Ouderraad. De heer Van der Moolen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G. de Pater (Mijdrecht, 1946) is een actieve vrijwilliger bij verschillende organisaties. Sinds 1990 is hij secretaris van het Chr. Mannenkoor Immanuel in Wilnis. Hij bereidt vergaderingen voor, maakt uitnodigingen, de agenda en notulen en handelt deze af. Hij ontwerp flyers voor concerten, contracteert orkestleden en onderhoudt de contacten. Hij helpt mee bij het ophalen van oud papier om de kas te spekken en indien nodig vervangt hij de voorzitter. Ook doet hij het ziekenbezoek van de vereniging. Het is een echte verenigingsman met een zeer sociaal hart en een groot empathisch vermogen. Daarnaast aanvaardde hij in 2014 de functie van penningsmeester bij het Christelijk Gemengd Koor Excelsior. Naast de administratie regelt hij de musici en hun vergoedingen. Ook bij deze vereniging maakt hij flyers, posters en programmaboekjes. Sinds 2000 is hij hulpkoster van de Protestantse gemeente Mijdrecht. Met eigen vervoer brengt hij mensen die slecht ter been zijn op zondagmorgen naar de kerk en verricht allerlei hand- en spandiensten in de gebouwen. Ook zat hij jarenlang in de Zendingscommissie. De heer De Pater is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.H. Scholten (Mijdrecht, 1958) is volgend jaar 40 jaar actief bij de brandweer. Deze 40 jaar heeft Paul Scholten deels bij de bedrijfsbrandweer van SC Johnson in Mijdrecht volbracht. In 1996 trad hij toe tot de brandweer in Mijdrecht. Hij begon als Brandwacht en klom snel op tot Hoofdbrandwacht (1997) en daarna tot bevelvoerder in de rang van Onderbrandmeester (1998). In 2000 is hij bevorderd tot Brandmeester en van 2000 tot 2005 tot plaatsvervangend postcommandant voor de post Mijdrecht. Zo’n snelle groei en carrière zijn alleen mogelijk met grote inzet en passie voor het vak, met daarnaast steun en draagvlak van het hele korps. Hij is een drijvende kracht achter tal van acties, een vraagbaak, een vertrouwenspersoon en een kundig brandweerman. De heer Scholten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.K. Treur (Wilnis, 1975) is vrijwilliger bij de brandweer. Sinds 1 december2000 is hij actief voor het korps Gooi en Vechtstreek, brandweerpost Nederhorst den Berg. Naast manschap en bevelvoerder heeft Martijn Treur veel opleidingen gevolgd voor verschillende specialistische taken, zoals brandweerchauffeur/pompbediende, brandweerduiker, duikploegleider en schipper. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van het First Responseteam Brandweer (FRB team) en heeft hij bijdragen geleverd aan voorbereidingen van oefeningen en andere activiteiten, zoals de brandweerwedstrijden. Voor het specialisme schipper is hij de vaste instructeur en beoordelaar van het jaarlijkse toetsmoment voor schippers. De heer Treur is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.