home

Welkom op de  site van Foto Fem van Duuren. Nieuws en fotoseries uit Abcoude & Baambrugge!

Raadsverslag De Ronde Venen 24 april 2024 nu online:

Lees het verslag hier:

Bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen

Zondagochtend 5 mei waren de leden van de Oranje Vereniging Baambrugge al weer vroeg in de weer met het klaarzetten van de sokkel voor het bevrijdingsvuur. Ook dit jaar waren Kees Bos en René Schrama naar Wageningen om het vuur op te halen. De fietsers hadden voor op de fiets een speciale constructie aangebracht om het vuur brandend te kunnen vervoeren. s’ Nachts om half twee vertrokken de twee fietsers uit Wageningen richting Baambrugge. Het eerste uur was het nog droog daarna hadden ze veel regen. Evenals vorig jaar zijn ze even gestopt om bij de Grebbeberg. Altijd weer een mooi momentje vinden Kees en René  Om acht uur ‘s ochtends kwamen ze in Baambrugge aan waar een kleine groep mensen  ze opwachtte. Kleindochters  van Kees, Lieve en Dewi stonden klaar om het meegebrachte vuur met een fakkel de vlam te ontsteken. Kees en René hebben met 107 teams , zo’n 20% meer dan vorig jaar,  het vuur op verschillende manieren naar diverse steden in Nederland gebracht. Ook dit jaar gezien de huidige situatie in de wereld is het herdenken heel belangrijk vinden Kees en René. Volgend jaar is weer een lustrumjaar, dan wil de Oranjevereniging Baambrugge graag met lopers het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Wilt u meelopen? Meldt u dan vast aan via www.baambrugge.org

   

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE:

Opmaat naar 80 jaar vrijheid
4 mei herdenking

Zaterdag 4 mei was er een herdenkingsdienst in de Dorpskerk in Baambrugge.

Opening en gebed waren onder leiding van Jerrit  Vellenga. De muzikale begeleiding was door de Abcoude Harmonie. Rik Wever hield de Herdenkingstoespraak met het jaarthema “Opmaat naar 80 jaar vrijheid”, na de dienst ging men achter de tamboers met omfloerste trom naar de begraafplaats.  Daarna trok de stoet naar het monument waar de kranslegging plaatsvond. Namens de gemeente De Ronde Venen,  heeft burgemeester Divendal samen met kinderburgemeester Bastiaan Andriessen een krans gelegd. Het Taptoe-signaal  werd gespeeld door trompetspeler Stan Wever, lid van de Abcouder Harmonie. Na de 2 min stilte en het Wilhelmus hebben diverse Organisaties uit Abcoude en Baambrugge een krans en bloemen gelegd, de Pandergroep Scouting Abcoude hebben hierbij assistentie verleend. Daarna konden alle aanwezigen langs het monument lopen.

   

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE:

Koningsdag ondanks het weer een feest

Baambrugge – Al vroeg in de ochtend maakte de Abcouder Harmonie een rondgang door het dorp met een stoet vrolijk verkleedde kinderen achter zich aan, ook burgemeester Divendal en kinderburgemeester Bastiaan Andriessen, liepen het rondje mee. Na de rondgang heette voorzitter Rik Wever van de Oranje Vereniging iedereen van harte welkom.  Het weer werkte niet helemaal mee, maar dat was geen probleem, want de activiteiten voor jong en oud werden gewoon naar binnen verplaatst in het Dorpshuis “De Vijf Bogen”. ’s Middags liet de zon zich wat vaker zien en kon de vrijmarkt en het Ringsteken op de fiets wel buiten doorgaan.

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE:BAAMBRUGGE

Abcoude –  ook hier was vroeg in de ochtend het al druk met koopjesjagers en creatieve kinderen di een centje probeerden te verdienen. Helaas zorgde hier de regen wel voor een korte verkoopactie en pakte menigéén eerder in. Ook hier bracht de Abcouder Harmonie enkele nummers ten gehore. Voorzitter Stichting Feestelijkheden Abcoude, Kees van Kats zette de twee Gedecoreerde Abcoudenaren Corien van der Linden en Rien Schimmel even in het zonnetje, gevolgd door het “Wilhelmus”, gespeeld door de Abcouder Harmonie. Hierna gingen ook in Abcoude de spelletjes voor jong en oud van start.

Ondanks de regen werd het in beide dorpen gezellig druk en werd er vooral feestgevierd.

KLIK HIER VOOR DE FOTOSERIE: ABCOUDE

Koninklijke onderscheiding voor 11 inwoners De Ronde Venen
11 inwoners van De Ronde Venen zijn vrijdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. 10 van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1 inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Alle gedecoreerden ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

Twee gedecoreerden komen uit Abcoude:

Corien van der Linden (Abcoude, 1960) zet zich al 25 jaar op verschillende terreinen in voor de lokale samenleving in Abcoude en omstreken en is een voorbeeld van een inspirerend en maatschappelijk betrokken inwoner. Het meest in het oog springend is haar inzet voor de (zwem)sport in Abcoude. Eerst als badjuffrouw en vanaf 2001 als lid van het bestuur van de Stichting Meerbad Abcoude. Tussen 2015 en 2019 was zij voorzitter van de stichting. Vanaf 2013 heeft zij zich met veel energie ingespannen voor het openhouden van het Meerbad in Abcoude en vervolgens voor de realisatie van een nieuw zwembad. Corien nam, samen met andere inwoners, het initiatief om gezamenlijk de bouw van een nieuw zwembad te verkennen. Omdat ook sporthal Kees Bon aan vervanging toe was, werd besloten gezamenlijk op te trekken met als doel het realiseren van een Sporthuis in Abcoude waar zowel gezwommen als gesport kan worden. Met goede argumenten, tact en overtuigingskracht wisten Corien en haar medestanders de politiek te overtuigen van hun ideeën en werd het Burgerinitiatief Gecombineerd Sportgebouw Abcoude gestart. Corien was een van de drijvende krachten achter dit burgerinitiatief. De gemeenteraad stemde in 2017 in met het burgerinitiatief en daarmee werd ook geld beschikbaar gesteld om het Sportgebouw in Abcoude te realiseren. Begin 2021 opende het Sportgebouw Abcoude de deuren. Gedurende al die jaren was Corien de grote motor en aanjager en wist zij op constructieve wijze hindernissen te overwinnen. Naast haar vrijwilligerswerk voor de (zwem)sport was Corien van 2015 tot 2023 lid van het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude (Prima). De stichting is verantwoordelijk voor het instandhouden van de openbare basisschool Piet Mondriaan. Met haar achtergrond en ervaring als onderwijskundige, heeft Corien een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de schoolorganisatie en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Corien van der Linden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Divendal, Corien vd Linden en Rien Schimmel

Rien Schimmel (Abcoude, 1954) is sinds jaar en dag actief bij de Sint Nicolaas evenementen op de Piusschool in Abcoude, bij de Sint Nicolaas intochten in Abcoude en Baambrugge en als vrijwilliger bij de vele activiteiten voor de stichting Feestelijkheden Abcoude. Hij startte zijn ‘carrière’ als Piet bij de Piusschool en sinds 2 jaar vervult hij de rol van Sint Nicolaas. Hij stopt hier veel tijd in en verzorgt samen met de andere Pieten ieder jaar een groot feest. Daarnaast verzorgt en begeleidt Rien Schimmel als vrijwilliger bij de stichting Intocht Sint Nicolaas Abcoude Baambrugge  de intocht van Sinterklaas in deze 2 dorpen. Als sponsorwerver neemt hij de belangrijke taak op zich om voor voldoende financiën te zorgen zodat de intocht financieel mogelijk is. Inmiddels vervult hij zelf de rol van Goedheiligman bij de intocht. Voor de stichting Feestelijkheden Abcoude zet Rien zich al meer dan 20 jaar in als vrijwilliger, onder andere als speaker tijdens de verschillende evenementen. Ook voor de organisatie en de begeleiding van de verschillende activiteiten wordt altijd een beroep op hem gedaan. Daarnaast is Rien actief als presentator bij RTV Diemen. Hij heeft verschillende radioprogramma’s op zaterdagmorgen gepresenteerd, waaronder ‘Tea voor Two’ en ‘Vrienden voor Diemen’. Dit jaar is hij met het programma ‘Schoolklas’ gestart waarin hij kinderen van de basisschool interviewt over wat zij meemaken. Ook is hij sinds dit jaar hoofdredacteur Radio en daarmee verantwoordelijk voor de programmering. Sinds 2021 is Rien Schimmel voorzitter van de stichting ‘Duke op het Diemerplein’. De stichting organiseert jaarlijks een jazzfestival op het Diemerplein. In zijn rol als voorzitter onderhoudt hij de contacten met sponsoren, artiesten en de gemeente. Rien Schimmel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De andere gedecoreerden zijn:
Rob Blans (Mijdrecht)
Henk Boot (Vinkeveen)
Trees Bosland (Mijdrecht)
Gerrit Brouwer (Wilnis)
Nico de Dood (Waverveen)
Nel van der Meyden-van Wieringen (Mijdrecht)
Gerard Röling (Vinkeveen)
Bep Rijsenbrij-de Jong (Mijdrecht)
Nan van Steenkiste (Mijdrecht)