Gemeenteraad DRV

Verslag van de gemeenteraad van De Ronde Venen

!
!
!

Raadsverslag 29 november 2018

!

Belangrijke fase in reconstructie N201 zonder succes in gemeenteraad besproken

!
Mijdrecht- Tijdens een relatief korte raadsvergadering op 29 november 2018 stond ondermeer de toekomst van de N201 op de agenda. Sinds jaar en dag zijn de knelpunten, zoals de bocht bij Hofland, de verkeersafhandeling bij de A2 en de verkeerssituatie bij Vinkeveen een doorn in het oog bij de inwoners en de gemeente.
Op de achtergrond zijn de gemeente en de provincie Utrecht al jaren bezig met de materie. Nadat de omlegging van de N201 op grondgebied van de provincie Noord-Holland was gerealiseerd, zou de grote hoeveelheid vrachtverkeer richting de A2 verminderd moeten zijn. Tot nu hadden de betrokkenen het gevoel dat dit slechts schijn is. De raad sprak zich al eerder uit tegen verdubbeling van het aantal rijstroken. De provincie heeft inmiddels vier varianten gepresenteerd, waarbij de voorkeur van een deel van de raad uitgaat voor variant 3. Het gaat hierbij om 4 globale denkrichtingen, waarbij aanpassingen nog mogelijk zijn. Ronde Venen Belang vond in een motie dat dit het moment was om een krachtig geluid te laten horen en riep de overige fracties op om unaniem te kiezen voor deze variant. Behandeling in de commissievergadering en een extra ingelaste commissievergadering hadden geen effect. De opvattingen binnen de partijen lagen daarvoor te ver uiteen en veel fracties vonden de keuze voor 1 variant te beperkt. De motie werd in de raadsvergadering slechts gesteund door CU/SGP.